Notizie

MIUI 4.5.16 Italian Pack phát hành

MIUI 4.5.16 Italian Pack phát hành

Ở đây chúng tôi đã sẵn sàng cho một bản phát hành mới của chúng tôi thích ứng Ý của ROM tuyệt vời này. Với việc phát hành MIUI 4.5.16 Italian Pack, chúng tôi quyết định thực hiện một số thay đổi đối với việc quản lý ...

Tiếp tục
XiaomiToday.it - ​​Cộng đồng Ý n.1 dành cho các sản phẩm của Xiaomi
So sánh sản phẩm
  • Toàn bộ (0)
so sánh
0

Giống như chúng tôi!